Vystavovatelia

Na festivale sa prezentujú spoločnosti, ktoré vo svojom portfóliu majú tovary a služby úzko späté s potrebami detí, dospievajúcich a rodičov. Spoločník alebo živnostník konajúci na vlastné meno a zodpovednosť ponúka tovar/služby za vystavovateľský poplatok.

Bližšie informácie poskytne Ing. Monika Peťovská, Marketing & Event Manager e-mailom na manager@festivaldetom.sk alebo telefonicky na č. +421 948 867 673.

Kontaktovať nás môžete aj prostredníctvom online formuláru.

Chcem byť vystavovateľom

L-PEGAS s.r.o.
RÁDIO WOW, s.r.o.
Ticketportal